Colegiul Medicilor Dentisti Bacau

Clinica Stomatologica

Clinica Stomatologica

Tel mobil: 0751.777.376

Clinica Stomatologica

Colegiul Medicilor Stomatologi al judetului Bacau

Procedura inscriere in Colegiu - Avizari - Taxe si Cotizatii

cursuri stomatologice

Acte pentru inscrierea in Colegiu Medicilor Stomatologi
al Judetului Bacau

 • Buletin / Carte de Identitate - copie;
 • Certificat de nastere - copie;
 • Certificat de casatorie sau divort ( dupa caz ) - copie;
 • Adeverinta de studii sau Diploma de licenta - copie legalizata;
 • Fisa medicala;
 • Cazier;
 • Contract asigurare malpraxis;
 • CERERE DE INSCRIERE –formular tip F1.1._RO;
 • TAXE
 • Taxa inscriere in CMSJ Bacau .........................................255 lei;
 • Taxa cotizatia lunara ......................................................... 80 lei;

Pentru plata cotizatiei folositi contul
RAIFFEISEN BANK BACAU CONT IBAN RO82RZBR0000060005826192
COMPLETAND PE ORDINUL DE PLATA NUMELE MEDICULUI PENTRU CARE SE PLATESTE COTIZATIA

Descarca formular de inscriere

Acte necesare pentru avizari CMI

 • 1. Dovada de detinere spatiu :
  - contract vanzare-cumparare, contract de inchiriere, contract comodat,
  - la intreprinderi sau institutii - acordul scris al conducerii respective in vederea infiintarii cabinetului;
 • 2. Autorizatie de libera practica;
 • 3. Dovada achitarii cotizatiei la zi;
 • 4. Taxa avizare pentru un unit.... ( 1000 lei - urban 300 lei - rural);
 • 5. Acordul asociatiei de locatari - daca este cazul ( pentru imobil cu mai multe apartamente, etc);
 • 6. Dotarea minima functionarii unui cabinet ( inventar semnat si parafat);
 • 7. Contract asigurare malpraxis;
 • 8. Schita cabinetului si amplasamentul in zona;
 • 9. Declaratie pe propria raspundere ( semnata si parafata);
 • 10. Cerere tip pentru CMI sau SRL ;
 • 11. Dosar cu sina din plastic;
 • 12. Poze
 • exterior: fatada si firma ( conf dec 8 - 60cm/80cm - auriu scris cu negru);
 • interior: cabinet, sala asteptare, sterilizare (autoclav) grupuri sanitare;
 • scaun, instrumentar, trusa de urgenta;
 • 13. Programul cabinetului;
 • 14. Date de contact: telefon, e-mail, etc;
 • 15. Copie buletin/carte identitate

Descarca model avizare CMI

 • - IN PLUS PENTRU SRL -
 • Cererea reprezentantului legal;
 • Certificat de inregistrare la Registrul Comertului; respectiv Certificatul de Inregistrare in Registrul persoanelor juridice ori Hotararea Judecatoareasca de Infiintare sau Actul de acordare a personalitatii juridice;
 • Actul constitutiv al societatii - Obiect de activitate 8623, 8690;
 • Regulamentul de organizare si functionare (R.O.F.) completat cu: "asigura independenta profesionala si dreptul de decizie al personalului medical" ;
 • Declaratie de independenta profesionala a medicilor si ca se angajeaza numai personal medico-sanitar autorizat;
 • Fisele de atributii ale posturilor: semnate, stampilate si completate;
 • Hotararea statutara o organului de conducere privind infiintarea unuia sau mai multor cabinete medicale pentru organizatiile si institutiile prevazute la art 16 din O.G. nr 124/1998 republicata ( organizatiile non-profit, fundatiile si asociatiile cu activitati medicale, asociatiile profesionale, cultele religioase si la casele de cult religios - legal constituite) daca e cazul ;

Descarca model avizare societate


Taxe si Cotizatii

Conform sedintei de consiliu din data de 20.06.2019 C.M.S.Bacau decide majorarea urmatoarelor taxe:

 • Taxa de inscriere in CMSJ Bacau.....10% din salariul minim pe economie - 255 lei;
 • Taxa pentru eliberarea Certificatului de Status profesional:..........400 RON;
 • Taxa pentru eliberarea Certificatului de Onorabilitate: ............200 RON;
 • Taxa pentru eliberarea Certificatului de experienta: ............200 RON;
 • Taxa pentru eliberarea Adeverintelor de orice fel: .............50 RON;
 • Taxa pentru transfer in cazul plecarii din CMSJ Bacau este de:.........500 RON;
 • Taxa pentru transfer in cazul venirii in CMDJ Bacau este de: ...........1000 RON;
 • Taxa pentru redobandirea calitatii de membru al C.M.S.J. Bacau, pentru medicii stomatologi care si-au intrerupt activitatea mai mult de 5 ani: ............................500 RON;

Pentru plata cotizatiei folositi contul
RAIFFEISEN BANK BACAU CONT IBAN RO82RZBR0000060005826192
COMPLETAND PE ORDINUL DE PLATA NUMELE MEDICULUI PENTRU CARE SE PLATESTE COTIZATIA